— HEL† SVAR†

Archive
Albert Einstein

”Min religion består i ödmjuk beundran inför den oändligt höga ande, som uppenbarar sig i de enkla detaljer vi kan fatta med våra svaga och bräckliga sinnen. Denna känslans djupa övertygelse om närvaron av en högsta tänkande makt, som uppenbarar sig i det ofattbara universum, utgör min idé om Gud.” – Albert Einstein (enligt Wikiquote)

Eller: ”Albert Einstein var smartare än jag. Albert Einstein var religiös. Alltså tvivlar jag för att jag inte är lika smart som Einstein.”

Det är inte så svårt att förstå varför den falska bilden av Einstein som troende fick en sådan spridning att han själv aldrig lyckades stoppa den. Eller varför den lever kvar än idag. Men tvärtemot vad alla förvanskningar av hans ord vill låta förstå var Einstein en av de mest frispråkiga av historiens många tvivlande genier gällande sin syn på religion och Gud. Här ett citat ur ett brev han skrev till en person som var bekymrad över just en sådan förvanskning under Einsteins egen livstid:

”Det var givetvis lögnaktigt det ni läste om mina religiösa övertygelser, en lögn som upprepas systematiskt. Jag tror inte på en personlig Gud och har aldrig förnekat detta utan uttryckt det klart och tydligt. Om det finns något inom mig som kan kallas religiöst är det den obegränsade beundran jag hyser för världens uppbyggnad i den mån vår vetenskap kan blottlägga den.”

Många år senare besvarade han en annan fråga:

”Jag tror inte på individens odödlighet och jag anser etiken vara en uteslutande mänsklig angelägenhet utan någon övermänsklig auktoritet bakom.”

Och tvivelstanken är äldre än Einstein. Newton och Galilei hade sina tvivelsbröder i Demokritos och Epikuros med sin urgamla fråga:

”Vill han förhindra det onda men kan inte? I så fall saknar han makt. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Både kan och vill han? Varifrån kommer då det onda?”Epikuros (✩ 341 f. Kr. † 270 f. Kr.)

Däremot hade Einstein en trosbroder snarare än en tvivelsbroder i en judisk holländare som levde under mitten av 1600-talet, vilket han en gång bestämt gav som svar på en rabbins fråga. Nämligen att han enbart trodde på: ”Spinozas Gud”.

Och deras Gud går faktiskt inte av för hackor.

Det får utgöra cliffhangern så länge.

Read More